Charakterystyka Szkoły

Gimnazjum nr 1 w Żywcu zajmuje budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 7
przy ulicy Dworcowej 26 w Żywcu.

   

W roku szkolnym 2014/2015 do naszego gimnazjum uczęszcza 213 uczniów (12 oddziałów).
Do szkoły w większości uczęszczają uczniowie z Żywca (dzielnica Zabłocie, Podlesie) oraz z roku na rok coraz więcej uczniów z okolicznych miejscowości.
Szkoła pragnie zapewnić swoim uczniom jak najlepszą opiekę i nadzór nad indywidualnym rozwojem jednostki. Jest ona miejscem kooperacji, ogólnej współpracy i jak najlepszego zrozumienia.


Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Urząd Miejski w Żywcu.
Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.


W 2010 roku oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z przewiązką dydaktyczną.
Dzięki rozbudowie powstało 5 nowych sal lekcyjnych, zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, sala gimnastyczna, boisko, ścianka wspinaczkowa, sala bokserska, sala do podnoszenia ciężarów) oraz obserwatorium astronomiczne.

   

W roku 2011 dokonano remontu elewacji budynku szkoły.

   

Nasze zajęcia odbywają się w 15 dobrze wyposażonych pracowniach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego.


Nasze gimnazjum było pierwszą szkołą na terenie Powiatu Żywieckiego, w której zainstalowano monitoring. W tej chwili jest ich 28. Rozmieszczono je w różnych miejscach, między innymi na korytarzach, szatniach, w sali komputerowej, ale także przy wejściach do budynku i wokół niego.


W szkole nauczane są trzy języki obce: język angielski, język niemiecki i język rosyjski (obowiązkowo dwa).
Szkoła jako pierwsza i jedyna placówka w Żywcu wprowadziła innowację pedagogiczną „lektoratowy system nauczania języka angielskiego”.


Szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Prezydenta RP i po spełnieniu wymogów otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.
W roku szk. 2006/2007 Gimnazjum uczestniczyło w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.


ZOBACZ NASZĄ WIZYTÓWKĘ!

 
 


Szkoła należy do Rodziny szkół im. Jana Pawła II.Corocznie uczestniczymy w zbiórce publicznej przygotowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.


Corocznie bierzemy udział w zbiórkach WOŚP.


Szkoła realizuje europejskie programy edukacyjne. Wyrazem zaangażowania w sprawy edukacji europejskiej jest między innymi realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych na poziomie gimnazjalnym. Uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania organizacji europejskich, podstawami ustrojowymi i instytucjami Unii Europejskiej, jej celami, dążeniami. Szkoła ma za zadanie wskazać formy i możliwości współpracy młodzieży, a także jej uczestnictwa w życiu publicznym zintegrowanej Europy.Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną.
Biblioteka udostępnia zbiory uczniom we wszystkie dni nauki szkolnej.
Nauczycielem bibliotekarzem w naszej szkole jest pani mgr Łucja Smoczek.


W szkole działa świetlica szkolna, umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących ich zajęciach oraz wykonywanie prac domowych. Różnorodność zajęć przeciwdziała monotonii i nudzie oraz daje możliwość wykazania się w różnych dziedzinach. Podczas zajęć poruszane są problemy społeczne, cywilizacyjne, prowadzone są pogadanki z zakresu ekologii, zagrożeń współczesnego świata, kultury słowa i bycia, zdrowego trybu życia. Praca w świetlicy niesie pomoc między innymi w uzupełnianiu braków w wychowaniu oraz przysposabia do życia w zespole.
Nauczycielami świetlicy w naszym gimnazjum są panie: mgr Bożena Szymańska i mgr Urszula Kamińszczyk.


W szkole wydawane są obiady przygotowywane we własnej stołówce.


 

W czasie przerw uczniowie mogą korzystać ze świetnie zaopatrzonego sklepiku szkolnego, prowadzonego przez pana Stanisława Duca.


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej (pani Barbary Jurek).Zaangażowani w działalność szkoły pracownicy administracyjni tworzą zgrany, profesjonalny i oddany zespół. Na zdjęciu: pani Agnieszka Motowidło.


Wszystkie działania nauczycieli związane ze wzbogaceniem warsztatu pracy wynikają zarówno z chęci doskonalenia swojej pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły, ale również są odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów.


Utrzymywany jest stały kontakt z Poradnią Psychologiczną, kuratorami sądu rodzinnego, strażą miejską i policją.


W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła zawiera umowy z najemcami (udostępnianie pomieszczeń, powierzchni pod reklamę).

Copyright © 2009 - 2017 by Angelika Okrzesik
mail:administrator | Informacje o stronie