Aktualności

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

- Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać – piszą we wspólnym liście.

Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 7 listopada tego roku podjął Sejm RP. Wniosek w tej sprawie składał Rzecznik Praw Dziecka w sierpniu br.

20 listopada będziemy także świętowali 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka, którego Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dokument do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.

- Pragniemy zachęcić Was, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, do podjęcia podczas lekcji odbywających się 20 listopada, ciekawych inicjatyw, które staną się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych – piszą Joanna Kluzik-Rostkowska i Marek Michalak. – Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji towarzyszył będzie uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem – dodają w liście.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka
do uczniów, dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców

Całe pokolenie młodych ludzi dorastało już pod skrzydłami Konwencji o Prawach Dziecka. W wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, Konwencja była motorem zmian na lepsze, zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych mieszkańców Ziemi.

Konwencja jest najbardziej uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju.

Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania. Wchodzi ona w skład wewnątrzkrajowego systemu prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że prawo wewnętrzne każdego państwa-strony Konwencji musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową.

dodano: 19.11.2014; autor: ao


Podsumowanie spotkania z rodzicami

17 listopada 2014 w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego omówiona została problematyka uzależnień od komputera i telefonu.
Prelekcję przeprowadziła pani mgr Jolanta Wandzel - terapeuta Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu. Wśród licznie zebranych rodziców przeprowadziła ona krótki test, uświadamiający na jakie niebezpieczne zachowania młodzieży należy zwracać szczególną uwagę. Omówiła również zasady profilaktyki uzależnień od Internetu i komputera. Rodzice zostali poinformowani gdzie mogą szukać pomocy, do kogo mogą zwracać w sytuacjach, kiedy mają podejrzenie, że ich dziecko ma problemy z nadużywaniem korzystania z telefonu i komputera. Po zakończeniu spotkania kilkunastu rodziców skorzystało z bezpośredniej rozmowy z prowadzącą zajęcia.

mgr Anna Juraszek - Jurasz

dodano: 19.11.2014; autor: ao


Konkursy przedmiotowe

Przedstawiamy terminarz I etapu poszczególnych przedmiotów:
  • Język polski - 12 listopada
  • Matematyka - 13 listopada
  • Język Angielski - 14 listopada
  • Biologia - 17 lisotopada
  • Historia - 18 listopada
  • Geografia - 19 listopada
  • WOS - 20 listopada
  • Fizyka - 21 listopada
  • Chemia - 24 listopada
  • Język Niemiecki - 25 listopada

Przypominamy, że chęć udziału w konkursach należy zgłaszać nauczycielom,
a wszelkie informacje dotyczące konkursów przedmiotowych znajdują się
na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkursy trwają w godzinach od 9.00 do 10.30

Wszystkim uczestnikom konkursów życzymy powodzenia! :)

dodano: 4.11.2014; autor: ao


"Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów"

"Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów to książka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), która w jednym miejscu zbiera wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Uporządkowane alfabetycznie hasła dotyczą zarówno aplikacji i usług internetowych, jak i poszczególnych zagrożeń takich jak cyberprzemoc, czy nadużywanie Internetu. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże nie tylko rodzicom, ale i specjalistom pracującym z dziećmi, zrozumieć najnowsze wyzwania dotyczące bezpieczeństwa dzieci online. Jest to niezbędne, aby w praktyce zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim jest uczenie młodych ludzi, jak być w sieci aktywnym i odpowiedzialnym, mając jednocześnie świadomość internetowych zagrożeń."


PORADNIK

Źródło: Dziecko w sieci

dodano: 29.10.2014; autor: ao


"Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół"

"Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół to publikacja skierowana do pedagogów i innych profesjonalistów pracujących w szkołach gimnazjalnych z dziećmi i młodzieżą. Zawiera informacje i narzędzie niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania Internetu wśród młodzieży. Autorami są zarówno specjaliści z Fundacji Dzieci Niczyje, jak również terapeuci pracujący z tym problemem.

W poradniku znajdą Państwo:
- Aspekty teoretyczne i wyniki badań
- Zasady wstępnej diagnozy problemu
- Zasady interwencji szkoły i placówki oświatowej
- Zasady terapii
- Profilaktykę nadużywania
- Scenariusz spotkania z uczniami Dzień z życia
- Scenariusz spotkania z rodzicami Internet bez przesady"


PORADNIK

Źródło: Dziecko w sieci

dodano: 29.10.2014; autor: ao


Wycieczka klas trzecich do Krakowa i Bochni
w ramach projektu "Zostań inżynierem - miej pracę"

dodano: 27.10.2014; autor: ao


Dzień Edukacji Narodowej

"Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól, by inni mogli od niej zapalić swoje świece."
Margaret Fuller

Całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom Gimnazjum
pragniemy złożyć serdeczne życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego,
radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy,
wszelkiej pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu
oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Autorki strony

dodano: 14.10.2014; autor: ao


Sprawozdania z wrześniowych wycieczek SKKT

dodano: 8.10.2014; autor: ao


Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

dodano: 30.09.2014; autor: ao


Projekt "Zostań inżynierem - miej pracę" w naszym gimnazjum

Z inicjatywy dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Żywcu powstał wniosek „Zostań inżynierem – miej pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Celem projektu jest wzrost potencjału rozwojowego dwóch szkół poprzez wdrożenie kompleksowo zmodyfikowanych programów rozwojowych, wzbogacających ofertę edukacyjną, umożliwiającą wyrównywanie szans i podniesienie jakości kształcenia oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie nowych narzędzi i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda), rozwijających (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, język angielski, kółko astronomiczne) oraz specjalistycznych (doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc psychologiczno – pedagogiczna).

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie udadzą się do kopalni w Wieliczce oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, a dla najlepszych uczestników zajęć pozalekcyjnych zorganizowany zostanie wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ważnym elementem będzie również sfinansowanie w dwóch szkołach 20 laptopów oraz E-Dzienników, które miedzy innymi poprawią komunikację miedzy rodzicami i szkołą.


Więcej informacji o projekcie: zakładka "Zostań inżynierem - miej pracę".

dodano: 15.09.2014; autor: ao


Kalendarz roku szkolnego

Przedstawiamy wykaz ważniejszych wydarzeń oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.


KALENDARZ

dodano: 15.09.2014; autor: ao


Pomoc materialna w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów znajdują się w dziale: POMOC MATERIALNA.

dodano: 28.08.2014; autor: ao


Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
odbędzie się 1.09.2014 r.
o godzinie 9.00.

dodano: 20.08.2014; autor: ao


Sprawozdanie z akcji: Letni Rajd Rowerowy (28.06.2014 r.)

SPRAWOZDANIE

dodano: 1.07.2014; autor: ao


Informacja dla Kandydatów do Gimnazjum

Zasady rekrutacji znajdują się w dziale REKRUTACJA oraz TUTAJ.

dodano: 30.06.2014; autor: ao


Kiermasz używanych podręczników

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24.06.2014 r. (wtorek)
O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
GIMNAZJUM NR 1 W ŻYWCU

ZAPRASZAMY!

dodano: 16.06.2014; autor: ao


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PODRĘCZNIKI

dodano: 16.06.2014; autor: ao


ARCHIWUM NEWSÓW (2013/2014)

Copyright © 2009 - 2014 by Angelika Okrzesik
mail:administrator | Informacje o stronie